Στείλτε μας φωτογραφίες και σκαρίφημα με ενδεικτικές διαστάσεις